Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς – Μέρος Β΄

Δημιουργς Θες – Μέρος Β΄Κυριακάτικο γκύκλιο κήρυγμα το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος κα Μεγαλοπόλεως κ.κ. ερεμίου.


1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, δελφοί μου χριστιανοί, μιλήσαμε γιά τήν δημιουργία το κόσμου. Καί επαμε τι λα σα βλέπουμε γύρω μας καί ατά πού δέν βλέπουμε, καί τά ρατά καί τά όρατα, γιναν λα πό τόν Θεό. Και επαμε κόμη τι λα γιναν ΑΜΕΣΩΣ.
Λέει μέν γία Γραφή τι κόσμος δημιουργήθηκε σέ ξι μέρες, λλά ατό τό λέει πό συγκατάβαση στήν νθρώπινη νόησή μας, γιά νά νοήσουμε καί νά πολαύσουμε καλύτερα τό θαυμαστό ργο το Θεο.
πραγματικότητα μως εναι τι κόσμος γινε ΑΜΕΣΩΣ. Γι ατό καί Γένεση, τό πρτο βιβλίο τς γίας Γραφς, ν μιλάει στήν ρχή, στό α κεφ., γιά τήν δημιουργία σέ ξι μέρες, παρακάτω, στήν ρχή του β κεφ., μιλάει γιά τήν δημιουργία λου το σύμπαντος σέ μία μέρα (Γεν. 2,4)!
λλά θα θελα νά σς π σήμερα, γαπητοί δελφοί, πς κόσμος γινε μέσως.

2. Γιά τό θέμα ατό, τι κόσμος γινε μέσως, χουμε μαρτυρίες πό τούς γίους Πατέρες. γιος Γρηγόριος Νύσσης μιλώντας γιά τήν δημιουργία λέει τι ατή ταν μιά «καριαία», δηλαδή, μιά στιγμιαία νέργεια το Θεο. Καί σ ατή τήν «καριαία» δημιουργική νέργειά Του Θεός βαλε πό τήν ρχή λες τίς καταβολές τν ντων, τά σπέρματα τν ντων· καί ατά πειτα ξελίχθηκαν καί φανερώθηκαν κατά τό εδος τους.
Γιά τήν βεβαίωση ατο πού σς λέγω, ν καί θά σς φανε δύσκολο, σς αναφέρω καί πς τό λέγει κριβς γιος Πατέρας. Λέγει: «Πάντων τν ντων τάς φορμάς καί τάς ατίας...συλλήβδην Θεός ν καρε κατεβάλετο...καί ν τ πρώτ το θελήματος ρμ κάστου τν ντων οσία συνέδραμεν, ορανός, στέρες, πρ, ήρ, θάλασσα, γ, ζα, φυτά...» (βλ. Περί τς ξαημέρου MPG 44, 72ΑΒ).
κόμη σαφέστερα τό λέγει ατό γιος Βασίλειος, ταν λέει τι γιά τά ντα τς φύσεως Θεός θεσε στήν ρχή «σπέρματα» καί ατά ργότερα αξήθηκαν καί ξελίχθηκαν στό εδος τους μέ τή δημιουργική νέργεια το Θεοῦ (βλ. Eς τήν ξαήμερον MPG 29, 149C).
Εναι μεγαλόπρεπη πράγματι ατή παράσταση περί τς δημιουργίας το σύμπαντος, πως τό λέγουν ο γιοι Πατέρες: τι Θεός δημιούργησε καριαίως, μέσως, λες τίς καταβολές το σύμπαντος καί πό ατές τίς καταβολές προλθαν πειτα λα τά πάρχοντα ντα στό σύμπαν.
τσι βλέπουμε νά μφανίζονται καί σήμερα τά διάφορα εδη τς φύσεως, κόμα καί ατός νθρωπος. Προέρχονται πό σπέρματα. Μή σς σκανδαλίσει, χριστιανοί μου, ατό πού επα τι τά σπέρματα «ξελίχθηκαν». Πραγματικά δημιουργία εναι ξέλιξη τν καταβολν πού θεσε Θεός πό τήν ρχή. Δέν δεχόμαστε ξέλιξη κατά τήν λανθασμένη θεωρία το Δαρβίνου, τι πίθηκος γινε νθρωπος (!...), λλά ξέλιξη στό διο εδος, «κατά γένος καί καθ μοιότητα», πως τό λέει καθαρά γία Γραφή (Γεν. 1, 12).

3. Θέλω μως νά σς π τώρα, δελφοί χριστιανοί, τι μήν θεωρομε την γία Γραφή τι εναι να πιστημονικό βιβλίο γιά νά μς πε τό «πς» γινε κόσμος. Ατό τό «πς» τό ξετάζει πιστήμη καί σφαλς, πως τό λέγει Μέγας Βασίλειος πό τήν ρευνα ατή τς πιστήμης τρανώνεται θαυμασμός μας στό Θεό (βλ. Eς τήν ξαήμερον MPG 29,25Α.33Β).
γία Γραφή δέν μς λέγει τό «πς» γινε κόσμος, λλά μς λέγει τό «ποιός» κανε τόν κόσμο. Τόν κανε Θεός! Γιά τό «πς» γινε κόσμος ο γιοι Πατέρες, ξαναλέμε, μς λένε κενο τό γενικό πού επαμε, τι δηλαδή τά ντα προλθαν πό σπερματικές καταβολές, πού βαλε πό τήν ρχή δημιουργική νέργεια το Θεο.

4. Τήν δημιουργία το κόσμου, δελφοί χριστιανοί, νά τήν βλέπουμε σάν να θαμα, σάν να περοχο βιβλίο, στό ποο διαβάζουμε τήν παντοδυναμία καί τήν πανσοφία το δημιουργο Θεο. ν θέλετε νά πολαύσετε να θαυμάσιο μνο τς δημιουργίας νά διαβάσετε, παρακαλ, τόν πέροχο Ψαλμ. 103, πού τόν λέμε «προοιμιακό» Ψαλμό. Τόν λέμε τσι τόν Ψαλμό ατό, γιατί εναι στήν ρχή το λειτουργικο «ομου», το λειτουργικο «δρόμου» δηλαδή, τς λατρευτικς πορείας μας γιά τόν Θεό, πού ρχίζει μέ τήν κολουθία το σπερινο.
Στόν μνον ατόν ποιητής του θαυμάζει τό μεγαλεο καί τήν τάξη το σύμπαντος, γιά νά ξεσπάσει πειτα σέ κραυγή θαυμασμο καί νά πε: «ς μεγαλύνθη τά ργα σου, Κύριε· πάντα ν σοφί ποίησας»!
Τό μόνο «φάλτσο» πού παρατηρε ποιητής στό σύμπαν εναι μαρτωλός νθρωπος. ν ψυχη θάλασσα, γιά παράδειγμα, δέν παραβαίνει τό ριο, πού θεσε Θεός γι ατήν («ριον θου, ο παρελεύσεται»), ντίθετα λογικός νθρωπος παραβαίνει τίς ντολές το Θεο.
Γι ατό καί τελειώνοντας ψαλμωδός τόν μνο του εχεται λέγοντας νά «χαθον» ο μαρτωλοί πό τήν γ: «κλείποιεν – λέγει – μαρτωλοί πό τς γς καί νομοι, στε μή πάρχειν ατούς»!


Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Π η γ ή :  βδομαδιαο λεκτρονικ περιοδικ τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος κα Μεγαλοπόλεως: «Παναγία Προυσιώτισσα». ριθμς φύλλου 12, Κυριακ 26 ουνίου 2011, σελ. 1-3. http://www.imgortmeg.gr/


Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς – Μέρος Α΄

Δημιουργς Θες – Μέρος Α΄Κυριακάτικο γκύκλιο κήρυγμα το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος κα Μεγαλοπόλεως κ.κ. ερεμίου.


Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, μπαίνουμε σέ να νέο κεφάλαιο τς πίστης μας καί θά μιλήσουμε γιά τόν δημιουργό Θεό.

1. λα τά ραα, γαπητοί μου, πού βλέπουμε γύρω μας καί μες ο διοι ο νθρωποι, λλά καί ο γγελοι το ορανο, λοι καί λα εμαστε δημιουργήματα το Θεο. Ατό πρέπει καλά νά τό ξέρουμε. Γιά νά μήν μς παρασύρει ραία φύση καί τήν θεοποιήσουμε, πρέπει νά γνωρίζουμε τι λα, καί ατά πού φαίνονται καί ατά πού δέν φαίνονται, «ρατά καί όρατα», λα εναι δημιουργήματα το Θεο.
Εναι τόσο σοβαρό ατό τό θέμα, τό νά γνωρίζουμε δηλαδή τι λα εναι κτίσματα καί δημιουργήματα το Θεο, στε γία Γραφή, ατό τό θαυμάσιο βιβλίο το Θεο, στό πρτο βιβλίο της, τήν Γένεση, στό πρτο κεφάλαιο ατο το βιβλίου καί στόν πρτο στίχο ατο το κεφαλαίου μιλε γι ατό τό θέμα. Λέει: «ν ρχ ποίησεν Θεός τόν ορανόν καί τν γν». Ατό εναι τό πρτο πού πρέπει να ξέρουμε. Καί ταν λέει γία Γραφή «ορανόν καί τν γν», ννοε γενικά λο τον κόσμο. τσι μολογομε τόν Θεό μας στο «Πιστεύω», ς «ποιητήν ορανο καί γς, ρατν τε πάντων καί οράτων»!

2. λα, γαπητοί μου, τά κανε Θεός πό τό μηδέν, δηλαδή, πό μή προϋπάρχουσα λη. πειδή μως κάνουμε δογματική διδασκαλία τς Πίστης μας καί πειδή πρέπει νά τά λέμε λα μέ κρίβεια, ς μήν λέμε τήν κφραση «πό το μηδέν», γιατί ατή τήν κφραση δέν τήν χρησιμοποιον οτε γία Γραφή οτε ο γιοι Πατέρες. Νά λέμε καλύτερα τήν κφραση τς γίας Γραφς τι λα γιναν «κ το μή ντος».
Δύο πάρχουν, δελφοί χριστιανοί: ΩΝ καί τά μή ντα. ΩΝ εναι Θεός, πού πάντοτε πάρχει καί δέν μπορομε νά νοήσουμε χρονική στιγμή κατά τήν ποία δέν πρχε Θεός. ν λα τά λλα, τά κτός πό τόν Θεό, ταν μή ντα καί ρθαν σέ παρξη πό τόν ΟΝΤΑ Θεό.
γία Γραφή λοιπόν μιλώντας γιά τήν δημιουργία το κόσμου λέει τι «ξ οκ ντων ποίησεν ατά Θεός» καί παρακάτω λέει τι «καί τό τν νθρώπων γένος οτως γεγένηται» (Β Μακ. 7,28). τι δηλαδή καί μες ο νθρωποι δημιουργηθήκαμε «ξ οκ ντων». τσι τό λέμε καί στήν θεία Λατρεία: «Σύ κ το μή ντος ες τό εναι μς παρήγαγες», λέει ερεύς στήν εχή το Τρισαγίου μνου.

3. λα λοιπόν γιναν, λα δημιουργήθηκαν πό τόν Θεό. Θεός μας μως, δελφοί χριστιανοί, μάθαμε στά προηγούμενα μαθήματα τι εναι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Πατέρας, Υός καί τό γιο Πνεμα. ταν λέμε λοιπόν τι κόσμος γινε πό τόν Θεό, θά ννοομε τι καί τά τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος, καί Πατέρας καί Υός καί τό γιο Πνεμα, συμμετεχαν στήν δημιουργία το κόσμου.
ς τό πομε πως τό λεει σύντομα καί ραα Μέγας θανάσιος: « Πατήρ διά το Λόγου (= διά το ησο Χριστο) ν Πνεύματι γί τά πάντα ποιε» (πιστολή πρός Σεραπίωνα 1,28. MPG 26,596). πως μς τό λέει γία Γραφή Πατέρας εναι «ξ ο τά πάντα» (Α Κορ. 8,6. Ρωμ. 11,36)· Υός εναι «δι ο τά πάντα» (ωάν. 1,3. Α Κορ. 8,6. Κολ. 1,16. βρ. 1,2) καί τό γιο Πνεμα εναι «ν τά πάντα γένετο» (Γεν. 1,2).
ριγένης μς λέγει τι στήν δημιουργία το κόσμου πρέπει νά νοήσουμε «την προκαταρκτική ατία τν γινομένων τόν Πατέρα· την δημιουργικήν τόν Υόν· τήν τελειωτικήν τό Πνεμα. ρχή γάρ τν ντων μία ( Πατήρ), δι Υο δημιουργοσα καί τελειοσα ν Πνεύματι» (Περί γίου Πνεύματος 16,38. MPG 32,136).

4. γία Γραφή στό πρτο κεφάλαιο τς Γένεσης μς μιλάει γιά τήν δημιουργία το κόσμου μέ μία πλή διήγηση, πού εναι κατανοητή σέ λους: Καί στούς μορφωμένους καί στούς γράμματους γέροντες καί τά μικρά παιδιά. Παρά τήν πλότητά της μως διήγηση ατή γοητεύει τόν Μέγα Βασίλειο, ποος γραψε γι ατήν να σπουδαο πιστημονικό ργο, πού τό πιγράφει «Ες την ξαήμερον» (βλ. MPG 29).
Κατά τήν διήγηση ατή κόσμος γινε σέ ξι μέρες. Θά χρειαζόταν, δελφοί μου χριστιανοί, ρα πολλή γιά νά σς π τί σημαίνουν ο ξι ατές μέρες. λλά πειδή δέν χουμε τόν χρόνο ατό, σς λέω, μήν πιστεύετε τι κόσμος γινε σέ ξι μέρες. κόσμος γινε ΑΜΕΣΩΣ. Θεός «επε και γενήθησαν» (Ψαλμ. 32,9). « Θεός, πού ζε αώνια δημιούργησε λα τά πράγματα μέσως» (Σοφ. Σειράχ 18,1).
χρονος Θεός δέν χει νάγκη πό χρόνο γιά νά δημιουργήσει. λλά τότε, γιατί γία Γραφή λέει τι κόσμος γινε σέ ξι μέρες; Πρτον, θά πομε τι ατό γία Γραφή το λέει γιά μς τούς δύνατους νθρώπους, για νά νοήσουμε καί νά πολαύσουμε καλύτερα τό δημιουργικό ργο το Θεο, σάν νά τό ξεφυλλίζουμε σέ να τεχος μέ ξι πελώριες σελίδες. πως τό λέει γιος Αγουστνος, «ο μέρες τς δημιουργίας εναι περίοδοι παρατηρήσεως το νθρώπου καί δέν εναι μέρες το ργου το Θεο»!
λλά κυρίως θά πομε τι γία Γραφή μιλάει γιά ξι μέρες δημιουργίας, γιά νά πε τι τήν βδόμη μέρα ναπαύτηκε Θεός (βλ. Γεν. 2,2), χωρίς βέβαια νά χει νάγκη Θεός πό νάπαυση. Τό λέει μως ατό γιά τούς ουδαίους, πού ταν αχμάλωτοι στήν Βαβυλώνα καί ξεχνοσαν κε, μεταξύ τν Βαβυλωνίων, την ργία το Σαββάτου. Γιά τόν διο λόγο λέει Γένεση τι λιος δημιουργήθηκε τήν Τετάρτη μέρα, ν λήθεια εναι τι τό φς δημιουργήθηκε πό τήν ρχή (βλ. Γεν. 1,3).
λλά πειδή ο Βαβυλώνιοι λάτρευαν τόν λιο καί τά στρα το ορανο γιά θεούς καί κινδύνευαν πό τήν εδωλολατρία τους ατή ο ουδαοι, γι ατό γία Γραφή, γιά νά διαφυλάξει τούς ουδαίους πό τήν εδωλολατρία, παριστάνει τόν λιο να δημιουργεται τήν τέταρτη μέρα (βλ. Γεν. 14-19). Σάν νά θέλει νά πε μέ ατό τι δέν εναι θεός λιος, γιατί καί πρίν νά δημιουργηθε ατός πρχε ζωή!

5. λλά ν κόσμος γινε μέσως καί χι σέ ξι μέρες, πς ννοομε ατό τό «μέσως»; Τό ρώτημα ατό, δελφοί μου χριστιανοί, εναι πολύ σοβαρό καί παιτε λίγο χρόνο γιά τήν πάντησή του. Γι ατό ναβάλλουμε τήν πάντησή του γιά τό πόμενο κήρυγμά μας.


Μέ πολλές εχές

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Π η γ ή :  βδομαδιαο λεκτρονικ περιοδικ τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος κα Μεγαλοπόλεως: «Παναγία Προυσιώτισσα». ριθμς φύλλου 11, Κυριακ 19 ουνίου 2011, σελ. 1-3. http://www.imgortmeg.gr/